Om

Jeg heter Hege Sørensen, og jeg er opptatt av ord og effekt. Vi skriver, leser, tenker, snakker, lytter og så videre. Ofte, sjelden eller av og til. Det betyr muligheter og utfordringer. Og i beste fall oppnår vi ønsket effekt, innsikt og utsikt.

På Ordkontoret handler det om tekst, kommunikasjon og litteratur. Jeg er utdannet pedagog og litteraturviter – og har jobbet mange år med mennesker, ledelse, formidling og tekstarbeid.

Ordkontoret leverer kompetanse, bevisstgjøring og inspirasjon.